De man met de panamahoed - Rudi Meulemans

De man met de panamahoed

Een reis door de vroege twintigste eeuw, langs kunst, theater en politiek

Gevlucht voor het nazisme werkt Harry graaf Kessler (1868-1937) op Mallorca aan zijn memoires waarin hij terugblikt op zijn kosmopolitische, moderne leven. De graaf kende iedereen, en iedereen kende de graaf.
Graaf Kessler was een intellectuele dandy, en politiek en kunst stonden centraal in zijn leven. Enerzijds weigerde hij zich te plooien naar de regels van de aristocratie en werd hij ondanks zijn opleiding tot Pruisisch officier, een overtuigd pacifist. Anderzijds stond hij ver af van het bohemien leven van de kunstenaars wier gezelschap hij opzocht. Hij verdedigde de kunst tegen elke vorm van politieke inmenging. Als mecenas, minnaar van mannen, uitgever, denker en schrijver bond hij zich aan niemand en leefde hij niet volgens andermans verwachtingen.
In De man met de panamahoed neemt Rudi Meulemans ons mee door een veranderende wereld. Graaf Kessler wilde een nieuwe mens zijn. De moderne tijd met zijn grenzeloze mogelijkheden en onontgonnen verleidingen was zijn laboratorium.

____________________

Hoe meer de schrijver opgaat in zijn onderwerp, hoe dichter hij bij zichzelf komt. Wat begint als een literair spoorzoeken, draait uit op een zoektocht naar zichzelf. Kessler mag dan een tegenstrijdige figuur zijn, die aristocraat én non-conformist is, die een Pruisische militaire graad heeft maar eindigt als pacifist, toch filtert Meulemans daar zijn eigenheid uit. Die draait rond het gevoel een buitenstaander te zijn, een man die schoonheid als verzetsdaad ziet en huivert voor ontsporend nationalisme.
**** De Standaard

Rudi Meulemans schreef een boek met prachtige verhalen over kosmopoliet en mecenas Harry graaf Kessler.
Trouw

De man met de panamahoed is tegelijk een boeiende en erg leesbare studie over Europese geschiedenis en kunst, een biografie van een intrigerende man en een autobiografie van de schrijver zelf omdat hij openlijk vertelt over zijn leven en hoe een lange liefde afsprong en een nieuwe liefde ontstond. Meulemans is een ideale gids in een wereld die hij met veel kennis en empathie tot leven wekt.
**** Het Nieuwsblad

Kun je in het leven van een ander dat van jezelf beter leren kennen?
**** Knack
____________________
ISBN: 9789403137711
Aantal pagina's: 320
Uitgever: De Bezige Bij
Verschijningsdatum: 17-05-2023 

Een ander leven - Rudi Meulemans

Een ander leven

Mijn reis in de voetsporen van Vita Sackville-West, Harold Nicolson en James Lees-Milne.

In 1947 maakten Vita Sackville-West en haar man Harold Nicolson samen met hun vriend James Lees-Milne een reis door zuidwest-Engeland. Namens de National Trust, de organisatie die Engels erfgoed restaureert en bewaart, bezocht het reisgezelschap het ene landhuis na het andere. Het waren voor hen iconen van een tijd waarin alles beter was.

Vita Sackville-West en Harold Nicolson hadden een onconventioneel en vrij huwelijk. Ze leverden het bewijs dat trouw en seksuele intimiteit geen basisvoorwaarden hoeven te zijn voor een liefdevolle verbintenis. Zo had Nicolson jaren vóór de reis een verhouding gehad met James Lees-Milne.

Zeventig jaar later reist Rudi Meulemans deze opmerkelijke historische figuren achterna. Onderweg eet hij in de pubs waar zij aten, slaapt hij in de hotels waar zij sliepen en bezoekt hij de landhuizen die door toedoen van zijn voorgangers bewaard zijn gebleven. Gaandeweg wordt duidelijk hoe kwetsbaar het verleden is, tot er plots, aan het eind van Meulemans’ reis, iets gebeurt wat zijn leven op z’n kop zet. Dan dringt de vraag zich onherroepelijk op: is het überhaupt mogelijk om dingen vast te houden?
____________________

Een ander leven staat vol mooie waarnemingen over kunst, architectuur, boeken en mensen. Alsof Meulemans’ onconventionele personages zijn denken een slinger geven en tot allerlei diepere inzichten leiden.
NRC

Een ander leven bewijst dat Rudi Meulemans zich behalve theatermaker ook definitief schrijver van eigenzinnige kwaliteits-non-fictie mag noemen.
**** De Standaard

Het boek kent een magistrale finale.
Trouw

Overvloedig geresearcht en geïllustreerd. Meulemans hanteert een rustige, sensibele verteltoon.
De Morgen

Een ander leven is een gevoelig boek en het is een verrassend boek.
Doorbraak

____________________

klik hier voor een leesfragment
____________________

ISBN: 9789403183503
Aantal pagina's: 334
Uitgever: De Bezige Bij
Verschijningsdatum: 07-05-2020

Voorbij de grenzen - Rudi Meulemans

Voorbij de grenzen

Een reis door een verborgen schrijversleven

De Amerikaanse schrijver Glenway Wescott (1901-1987) was bevriend met E.M. Forster, Truman Capote, Jean Cocteau, Isadora Duncan, Henri Matisse en William Somerset Maugham. Naast zijn levensgezel Monroe Wheeler (directeur van het Museum of Modern Art) had hij verschillende geliefden, onder wie de fotograaf George Platt Lynes en dokter Alfred Kinsey, met wie hij de grenzen van de seksualiteit verkende.

In zijn jeugd publiceerde Wescott drie bestsellers en daarna niets meer. Nochtans bleef hij zijn hele leven schrijven. Zijn dagboeken, brieven en losse notities worden bewaard in de Beinecke Library van Yale University. Daar gaat Rudi Meulemans naar hem op zoek.

Voorbij de grenzen is het verslag van een fascinerende literaire pelgrimage, die de lezer vanaf bladzijde één weet mee te voeren naar een vergeten literair en artistiek milieu in het Amerika van voor en na de Tweede Wereldoorlog. Gaandeweg raken de levens van Meulemans en Wescott steeds meer in elkaar vervlochten. Is een vriendschap over de dood heen mogelijk?

____________________

Dit is veel meer dan een boek vol erotische en intellectuele spanning. Voorbij de grenzen gaat over de herinnering, over de reconstructie ervan en hoe we ons daarin wentelen, maar ook over het wantrouwen dat ze moet oproepen. Het leest als een ode aan de ondoorgrondelijkheid van menselijke relaties.
***** De Standaard

Zoals je van een adept van de sensibiliteit mag verwachten, schrijft Meulemans als een flaneur. Het boek wil zich duidelijk – en met succes – bij de Angelsaksische traditie van het autobiografische essay aansluiten.
Ons Erfdeel

____________________

ISBN: 9789048845859
Aantal pagina's: 316
Uitgever: Hollands Diep
Verschijningsdatum: 11-02-2017 

Verzameld - Rudi Meulemans

Verzameld

Over Caravaggio, Darwin, Manet, Bacon, Sontag, Mapplethorpe en anderen

Rudi Meulemans onderzoekt de biografie van grensverleggende kunstenaars en wetenschappers en botst daarbij op de problematiek van de Einzelgänger, het discours over kunst, de band met de westerse canon en het maatschappelijke engagement. Met tedere en intense blik kijkt de auteur naar het leven van zijn personages, naar hun kunstwerken, naar wat ze in de wereld achterlieten, naar hoe hun kunst die wereld veranderde.

Voor het Brusselse gezelschap De Parade ontwikkelde Rudi Meulemans theater van uitgepuurde soberheid en verdichte essentie. Verzameld, de eerste publicatie van de toneelstukken die Meulemans sinds 2000 schreef, laat hem zien als een van de meest diepgaande en originele auteurs van het moment.
____________________

Meulemans’ biografische evocaties van aparte denkers en kunstenaars uit het verleden zijn een ode aan de blijvende kracht van hun inzichten over kunst, liefde of wetenschap.
De Morgen

(Over Starnberg) Zelden zo’n pure, zuivere taalopera gehoord. Hij verdient een uitgave in boekvorm.
De Tijd

____________________

Inhoud

- Trilogie van het goede leven
- Caravaggio
- Life is all we have
- Don’t touch here

- De Habsburgers
- Starnberg
- De executie van Maximiliaan
- Sarajevo
- Mayerling

- Swing

- De verkaveling

- De verzameling en haar betekenis, nawoord door Marianne Van Kerkhoven
____________________

ISBN: 9789048832446
Aantal pagina's: 368
Uitgever: Vrijdag
Verschijningsdatum: maart 2012

© Copyright 2021 Rudi Meulemans - Luc Van Malderen - alle rechten voorbehouden

Landing Page Software